Rozkaz od Piláta

Nový rozkaz od Piláta,
tělo má být pohřbeno.
Má být dáno Josefovi
tam do hrobu nového.
 
A po tři dny hrob je hlídán
vojáci tu mají stát
kámen tu je zapečetěn
copak může mrtvý vstát?
 
Přichází sem cizí ženy,
kdo ví, copak budou chtít?
Vojáci mají rozkazy,
nesmí s nimi promluvit!
 
Co se to děje, zmatek, zděšení,
země třást se začíná.
Hromobití a vše se chvěje
Kvůli němu? Já se teď ptám.
 
Vojáci běží do města
říci to velekněžím,
jak anděl kámen odvalil
skoro tomu nevěří.
 
Peníze jim tu dávají
jenže za to musí lhát.
Ale vědí, co viděli,
Syna Boha z hrobu vstát.
 
Je živý, on je živý,
Syn Boží vzkříšen byl.
Jak řekl, tak splnil,
Ježíš Písma naplnil.