Žalm 114

Z Egypta když vyšel Izrael    
z čista jasna moře přejít měl  
co ale teď vodou jít má  
každý čeká, co udělá 
vždyť přejít má  
přes Rudé moře celý Izrael  
 
Moře sotva to uvidělo  
na útěk se hned obrátilo  
přeci Bůh mu řekl sám  
to je lid můj – tak ustup dál  
jen ustup dál 
ať přejít může celý Izrael  
 
Rudé moře celý lid  
suchou nohou měl přejít 
do země zaslíbené dojít  
a tam měli v zaslíbené zemi všichni žít  
a tam měli, spokojeně 
všichni žít,  jo všichni žít 
 
Teď v Kanánu žije Izrael  
na Boha však rychle zapomněl  
snad nevědí, co pro ně Bůh 
učinil tam, kde přejít měl  
jo přejít měl
přes Rudé moře celý Izrael  
 
Sólo.
 
Rudé moře celý lid  
suchou nohou měl přejít  
do země zaslíbené dojít  
a tam měli v zaslíbené zemi všichni žít  
a tam měli, spokojeně  
 
Rudé moře celý lid  
suchou nohou měl přejít 
do země zaslíbené dojít 
a tam měli v zaslíbené zemi všichni žít  
         
A tam měli, spokojeně 
všichni žít,  jo všichni žít.